Grundförfattning SKOLFS 2012:66

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samernas kultur och historia i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-19
Ikraftträdandedatum: 2012-07-25
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2012:66 Senaste lydelse
  2020:81 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:66 GrundförfattningPDF