Grundförfattning SKOLFS 2012:68

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet spårfordonsteknik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-19
Ikraftträdandedatum: 2012-07-25
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Gymnasieskola, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2012:68 GrundförfattningPDF