Grundförfattning SKOLFS 2012:7

Föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2006:11) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer och Ungdomsstyrelsens allmänna råd (SKOLFS 2006:13) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 32 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Beslutsdatum: 2012-02-09
Ikraftträdandedatum: 2012-04-01
Tryckdatum: 2012-03-07
Nyckelord Statsbidrag, Ungdomsorganisationer
Ladda ned: SKOLFS 2012:7 GrundförfattningPDF