Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-04-06.
Grundförfattning SKOLFS 2012:89

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Utges av: Skolverket
Tryckdatum: 2012-09-05
Nyckelord Svensk författningssamling (SFS)
Ladda ned: SKOLFS 2012:89 GrundförfattningPDF