Grundförfattning SKOLFS 2012:98

Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2012-10-17
Ikraftträdandedatum: 2012-11-07
Tryckdatum: 2012-11-07
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2012:98 GrundförfattningPDF