Grundförfattning SKOLFS 2012:99

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-11-22
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Läroplaner
Ladda ned: SKOLFS 2012:99 GrundförfattningPDF