Grundförfattning SKOLFS 2013:12

Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för fordonsvård och godshantering i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 a § tredje stycket och 5 § fjärde stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-03-20
Ikraftträdandedatum: 2013-04-11
Tryckdatum: 2013-03-28
Nyckelord Gymnasiesärskola, Kurs
Historik: 2013:12 Senaste lydelse
  2013:135 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:12 GrundförfattningPDF