Grundförfattning SKOLFS 2013:137

Skolverkets föreskrifter om utformningen av betygsdokument för gymnasiebetyg i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 § förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Beslutsdatum: 2013-06-12
Ikraftträdandedatum: 2013-08-01
Tryckdatum: 2013-06-26
Nyckelord Betyg, Försöksverksamhet, Grundskola, Spetsutbildning
Historik: 2013:137 Senaste lydelse
  2015:50 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:137 GrundförfattningPDF