Grundförfattning SKOLFS 2013:147

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 28 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Beslutsdatum: 2013-06-26
Ikraftträdandedatum: 2013-09-01
Tryckdatum: 2013-07-10
Nyckelord Karriärsteg, Statsbidrag
Historik: 2013:147 Senaste lydelse
  2013:172 Ändringsförfattning
  2016:15 Ändringsförfattning
  2019:26 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:147 GrundförfattningPDF