Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-04-06.
Grundförfattning SKOLFS 2013:159

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Utges av: Skolverket
Tryckdatum: 2013-11-01
Nyckelord Svensk författningssamling (SFS)
Ladda ned: SKOLFS 2013:159 GrundförfattningPDF