Grundförfattning SKOLFS 2013:16

Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för samhälle, natur och språk i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 a § tredje stycket och 5 § fjärde stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-03-20
Ikraftträdandedatum: 2013-04-11
Tryckdatum: 2013-03-28
Nyckelord Gymnasiesärskola, Kurs
Ladda ned: SKOLFS 2013:16 GrundförfattningPDF