Grundförfattning SKOLFS 2013:173

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2014/2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Grundskola, Prov, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2013:173 GrundförfattningPDF