Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2013:175

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2014/2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Prov, Sameskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2013:175 GrundförfattningPDF