Grundförfattning SKOLFS 2013:176

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2014/2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Gymnasieskola, Kursprov, Prov
Historik: 2013:176 Senaste lydelse
  2014:25 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:176 GrundförfattningPDF