Grundförfattning SKOLFS 2013:178

Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2014 och första kalenderhalvåret 2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Ladda ned: SKOLFS 2013:178 GrundförfattningPDF