Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2013:183

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2014

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2013-11-28
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-20
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2013:183 GrundförfattningPDF