Grundförfattning SKOLFS 2013:186

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2013-12-13
Ikraftträdandedatum: 2014-01-13
Tryckdatum: 2013-12-30
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2013:186 Senaste lydelse
  2020:166 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:186 GrundförfattningPDF