Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-10-29.
Grundförfattning SKOLFS 2013:187

Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2013-12-11
Ikraftträdandedatum: 2013-12-30
Tryckdatum: 2013-12-30
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2013:187 GrundförfattningPDF