Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-11-01.
Grundförfattning SKOLFS 2013:2

Skolverkets föreskrifter om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag för år 2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § första stycket förordningen (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall.
Beslutsdatum: 2013-01-31
Ikraftträdandedatum: 2013-03-07
Tryckdatum: 2013-02-21
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2013:2 GrundförfattningPDF