Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-12-03.
Grundförfattning SKOLFS 2013:20

Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2013-05-29
Ikraftträdandedatum: 2013-06-18
Tryckdatum: 2013-06-18
Nyckelord Allmänna råd, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2013:20 GrundförfattningPDF