Grundförfattning SKOLFS 2013:4

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 18 § tredje punkten förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare.
Beslutsdatum: 2013-02-06
Ikraftträdandedatum: 2013-03-01
Tryckdatum: 2013-02-21
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2013:4 GrundförfattningPDF