Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-04-06.
Grundförfattning SKOLFS 2013:7

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Utges av: Skolverket
Tryckdatum: 2013-03-08
Nyckelord Svensk författningssamling (SFS)
Ladda ned: SKOLFS 2013:7 GrundförfattningPDF