Grundförfattning SKOLFS 2013:75

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturbruksteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2013:165 Ändringsförfattning
  2013:75 Senaste lydelse
  2020:111 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:75 GrundförfattningPDF