Upphävd: Den här författningen upphävdes 2014-07-02.
Grundförfattning SKOLFS 2013:8

Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2013-03-06
Ikraftträdandedatum: 2013-03-22
Tryckdatum: 2013-03-22
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2013:8 GrundförfattningPDF