Grundförfattning SKOLFS 2014:100

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2008:71) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 16 § förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
Beslutsdatum: 2014-11-14
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2014:100 GrundförfattningPDF