Grundförfattning SKOLFS 2014:101

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2008:77) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 15 § förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
Beslutsdatum: 2014-11-14
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2014:101 GrundförfattningPDF