Grundförfattning SKOLFS 2014:102

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2009:31) om statsbidrag för kvinnors organisering

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 27 § förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
Beslutsdatum: 2014-11-14
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2014:102 GrundförfattningPDF