Grundförfattning SKOLFS 2014:103

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2009:32) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 20 § förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Beslutsdatum: 2014-11-14
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2014:103 GrundförfattningPDF