Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2014:111

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2015

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2014-11-27
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2014:111 GrundförfattningPDF