Grundförfattning SKOLFS 2014:113

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2015/2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2014-11-26
Ikraftträdandedatum: 2015-01-15
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Grundskola, Prov, Ämnesprov
Historik: 2014:113 Senaste lydelse
  2016:7 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:113 GrundförfattningPDF