Grundförfattning SKOLFS 2014:115

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2015/2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2014-11-26
Ikraftträdandedatum: 2015-01-15
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Prov, Sameskola, Ämnesprov
Historik: 2014:115 Senaste lydelse
  2016:9 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:115 GrundförfattningPDF