Grundförfattning SKOLFS 2014:116

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2015/2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2014-11-26
Ikraftträdandedatum: 2015-01-15
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Gymnasieskola, Kursprov, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2014:116 GrundförfattningPDF