Grundförfattning SKOLFS 2014:118

Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2015 och första kalenderhalvåret 2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2014-11-26
Ikraftträdandedatum: 2015-01-15
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Ladda ned: SKOLFS 2014:118 GrundförfattningPDF