Grundförfattning SKOLFS 2014:120

Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-11-26
Ikraftträdandedatum: 2015-02-01
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Intyg
Historik: 2014:120 Senaste lydelse
  2016:58 Ändringsförfattning
  2020:173 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:120 GrundförfattningPDF