Grundförfattning SKOLFS 2014:19

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälsovård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket och 4 kap. 8 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039) samt 2 kap. 13 § och 4 kap. 21 § andra stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-04-16
Ikraftträdandedatum: 2014-07-01
Tryckdatum: 2014-05-09
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2014:19 Senaste lydelse
  2020:31 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:19 GrundförfattningPDF