Grundförfattning SKOLFS 2014:40

Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2014-06-11
Ikraftträdandedatum: 2014-07-02
Tryckdatum: 2014-07-02
Nyckelord Allmänna råd, Särskilt stöd
Ladda ned: SKOLFS 2014:40 GrundförfattningPDF