Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-04-06.
Grundförfattning SKOLFS 2014:48

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Utges av: Skolverket
Tryckdatum: 2014-07-18
Nyckelord Svensk författningssamling (SFS)
Ladda ned: SKOLFS 2014:48 GrundförfattningPDF