Grundförfattning SKOLFS 2014:51

Skolverkets föreskrifter om extra statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden
Beslutsdatum: 2014-10-01
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-10-16
Nyckelord Karriärsteg, Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2014:51 GrundförfattningPDF