Grundförfattning SKOLFS 2014:65

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet manuell mönsterkonstruktion i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-10-07
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-10-16
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2014:65 GrundförfattningPDF