Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2014:7

Skolverkets föreskrifter om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag avseende 2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § första stycket förordningen (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
Beslutsdatum: 2014-01-27
Ikraftträdandedatum: 2014-02-25
Tryckdatum: 2014-02-11
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2014:7 GrundförfattningPDF