Grundförfattning SKOLFS 2015:26

Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 3 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2015-05-13
Ikraftträdandedatum: 2015-07-15
Tryckdatum: 2015-05-27
Nyckelord Poängplan, Teknisk utbildning
Historik: 2015:26 Senaste lydelse
  2017:74 Ändringsförfattning
  2018:22 Ändringsförfattning
  2018:245 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2015:26 GrundförfattningPDF