Grundförfattning SKOLFS 2015:52

Förordning om skolindex för år 2016

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2015-11-26
Ikraftträdandedatum: 2016-01-01
Tryckdatum: 2015-12-14
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 2015:52 GrundförfattningPDF