Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2015:53

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2016

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2015-11-26
Ikraftträdandedatum: 2016-01-01
Tryckdatum: 2015-12-14
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2015:53 GrundförfattningPDF