Grundförfattning SKOLFS 2015:61

Skolverkets föreskrifter om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 § andra stycket förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Beslutsdatum: 2015-12-09
Ikraftträdandedatum: 2016-01-15
Tryckdatum: 2015-12-16
Nyckelord Kommunalt aktivitetsansvar
Ladda ned: SKOLFS 2015:61 GrundförfattningPDF