Grundförfattning SKOLFS 2015:62

Skolverkets allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2015-12-09
Tryckdatum: 2015-12-16
Nyckelord Allmänna råd, Kommunalt aktivitetsansvar
Ladda ned: SKOLFS 2015:62 GrundförfattningPDF