Grundförfattning SKOLFS 2016:11

Skolverkets föreskrifter om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Beslutsdatum: 2016-04-06
Ikraftträdandedatum: 2016-04-20
Tryckdatum: 2016-04-14
Nyckelord Ansökan, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation, Yrkeskvalifikation
Historik: 2016:11 Senaste lydelse
  2016:35 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:11 GrundförfattningPDF