Grundförfattning SKOLFS 2016:18

Skolverkets föreskrifter om prövning i kommunal vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 24 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2016-05-04
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-05-16
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2016:18 GrundförfattningPDF