Grundförfattning SKOLFS 2016:23

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ellära – spårfordon i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2016-05-18
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-05-27
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2016:23 Senaste lydelse
  2017:43 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:23 GrundförfattningPDF