Grundförfattning SKOLFS 2016:29

Skolverkets föreskrifter om utformningen av studiebevis efter vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 22 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2016-05-18
Ikraftträdandedatum: 2016-06-01
Tryckdatum: 2016-05-27
Nyckelord Gymnasieskola, Studiebevis, Teknisk utbildning
Ladda ned: SKOLFS 2016:29 GrundförfattningPDF