Grundförfattning SKOLFS 2016:33

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:146) om utformningen av examensbevis efter försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 § förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Beslutsdatum: 2016-05-18
Ikraftträdandedatum: 2016-06-30
Tryckdatum: 2016-05-27
Nyckelord Examensbevis, Gymnasieskola, Teknisk utbildning
Ladda ned: SKOLFS 2016:33 GrundförfattningPDF